Pojišťovna

Pojišťovna je společnost,ke které se pojistník zavázal platit pojistné. Poviností pojišťovny je při dodržení podmínek pojistníkem platit vzniklé škody.