Akceptace, Akceptovat

Akceptace, Akceptovat je pojem, která vyjadřuje souhlas konkrétní osoby s daným nízorem, smlouvou atp. Akceptace přesněji souhlas, přijetí nebo uznání. Pokud něco akceptujete, znamená to, že s tím souhlasíte.