Úrazové pojištění | Slovník pojmů

Doplňkové připojištění podmíněné uzavření pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla pro případ úrazu osob přepravovaných vozidlem. V základním pojištění je hrazena smrt úrazem, trvalé následky úrazu a tělesné poškození úrazem.