Pojistné období | Slovník pojmů

Část pojistné doby, za níž je pojistník povinen hradit stanovené pojistné, a naopak pojistitel je povinen hradit pojistné plnění v případě, že dojde k pojistné události.