Pojistná doba | Slovník pojmů

Časové období, na kterou bylo pojištění sjednáno mezi pojistníkem a pojistitelem. Pojistná doba musí být určena pojistnou smlouvou jako datum vzniku a zániku pojištění.