Pojištěný | Slovník pojmů

Právnická či fyzická osoba, na jejíž jméno byla pojistná smlouva uzavřená, a která má v případě pojistné události nárok na pojistné plnění. Nemusí se shodovat s pojistníkem.