Bezeškodný průběh | Slovník pojmů

Doba pojištění, po kterou nedošlo k pojistné události zaviněné pojištěným. Většina pojišťoven nabízí za bezeškodný průběh výhodné bonusy (např. sleva na pojistném).