Kde všude platí tuzemské povinné ručení?

Chystáte přes prázdniny do zahraničí autem a nejste si jistí, jak je to s platností českého povinného ručení? V následujícím článku Vám poradíme.

Každý řidič ví, že mezi jeho základní povinnosti patří mít sjednané povinné ručení. Tato skutečnost platí nejen na našich silnicích, ale také na silnicích jiných států. Jako doklad o sjednání povinného ručení slouží českým řidičům zelená karta. Dobrá zpráva je, že tou samou kartou se prokazuje platnost pojištění i v řadě jiných států, zejména těch okolních.

Pokud tedy cestujete do zahraničí autem, je Vaší povinností mít zelenou kartu ve vozidle. Pouze s ní se můžete pohybovat na zahraničních silnicích bez toho, aniž byste museli zaplatit náhradní, tzv. hraniční pojištění.

České povinné ručení, ke kterému je zelená karta vydávána, samozřejmě neplatí po celém světě. Nicméně platí ve všech státech Evropského hospodářského prostoru a v dalších zemích uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí.

Země Evropského hospodářského prostoru

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a pro účely zelenokaretního systému i Švýcarsko.

Doplňující země z vyhlášky ministerstva financí

Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá svazová republika Makedonie, Černá Hora, Chorvatsko, Monako, San Marino, Srbská republika, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Existují země, které nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru, ani je neupravuje vyhláška ministerstva financí, nicméně Česká kancelář pojistitelů uzavřela s těmito státy dohodu, a tak je možné vjet na jejich území s českou zelenou kartou. Jedná se o:

Bělorusko, Írán, Izrael , Moldavsko, Maroko, Rusko (s účinností od 01.01.2009), Tunisko – (pozn. redakce – ovšem pouze v případě, že není přeškrtnutá jejich rozeznávací značka na zadní straně zelené karty)

Povinná výbava

Druhou povinností řidiče je mít v autě tzv. povinnou výbavu. K 1.1.2013 vypadá naše povinná výbava následovně:

  • Náhradní žárovky (jedna od každé žárovky vnějšího osvětlení a signalizace)
  • Náhradní pojistky (opět jedna od každé)
  • Klíč na matice kol
  • Hever
  • Rezervní kolo (kromě vozů vybavených indikací defektu a pneumatikami s možností nouzového dojetí)
  • Výstražný trojúhelník
  • Reflexní vesta
  • Lékárnička

V případě, že cestujete do zahraničí, měli byste si vystačit s „naší“ povinnou výbavou. Alespoň tedy ve všech státech Evropské unie. Více informací, jak je to s povinnou výbavou v zahraničí, najdete v našem starším článku.