Povinné ručení Frýdek-Místek

Zákon č. 168/1999 Sb. nařizuje všem vlastníkům vozidel uzavření pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla neboli povinné ručení. Jak uzavřít povinné ručení Frýdek-Místek?

Tato zákonná povinnost se týká těch vlastníků, kteří mají vozidlo řádně registrované. To znamená, že mají přidělenou registrační značku a velký technický průkaz. Povinné ručení kryje škody, které pojištěný (vlastník vozidla) způsobí dalším osobám na jejich zdraví či životě, majetkové a finanční škody.

Co kryje povinné ručení Frýdek-Místek?

Účelem povinného ručení nejen ve Frýdku-Místku je nahradit škodu na vozidle nebo újmu na zdraví vzniklou jinému účastníkovi silničního provozu. To znamená, že každý pojištěný, který způsobí havárii, má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila škodu všem, kterým ji havárií způsobil.

Z povinného ručení zaplatí pojišťovna za viníka dopravní nehody:

  • újmu na zdraví,
  • ušlý zisk vzniklý následkem havárie,
  • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou vozidla,
  • náklady na zdravotní péči, která byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
  • náklady spojené s právním zastoupením v případě prodlení pojišťovny s výplatou pojistného plnění nebo jeho neoprávněného odmítnutí či krácení.

Tato škoda bude zaplacena až do výše, kterou poškozený prokáže. Zákonem jsou zároveň stanovené limity, které musí pojišťovna z povinného ručení vyplatit. 

Minimálním limitem je částka 35 mil Kč za každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil Kč za poškození vozidla a ušlý zisk pro všechny poškozené.

Povinné ručení snadno a online

Existují dva způsoby, jak si povinné ručení uzavřít. Prvním je osobní schůzka na pobočce vybrané pojišťovny. Předtím je však vhodné porovnat si více nabídek a zjistit, která pojišťovna nabízí výhodné podmínky za rozumnou cenu.

Mnohem snazší a rychlejší je proto druhý způsob, a to je online sjednání povinného ručení. Povinné ručení si člověk porovná, vybere a uzavře online během pár minut.

Nejlevnější povinné ručení

Nikdo pochopitelně nechce platit za povinné ručení zbytečně moc, ovšem nejlevnější povinné ručení nemusí být vždy výhrou. Levné pojištění bývá oproštěno od všech asistenčních služeb či připojištění, které motorista v případě nehody ocení.

Obzvlášť v zahraničí se asistence vyplatí. Než se tedy člověk rozhodne pro nejlevnější povinné ručení, měl by si dobře přečíst pojistné podmínky a zjistit, co je v pojištění zahrnuto.

Povinné ručení, nebo havarijní pojištění?

Kromě povinného ručení se lze v oblasti pojištění vozidel setkat s dalším typem pojištění. Tím je havarijní pojištění. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Povinné ručení je pojištěním zákonným a musí ho mít sjednané všichni vlastníci provozovaných vozidel. Zatímco havarijní pojištění je dobrovolné, takže se každý může rozhodnout, zda ho sjedná či nikoliv.

Cílem povinného ručení je zajistit, aby poškozeným byla nahrazena způsobená škoda, ať už na zdraví či na majetku. Naproti tomu z havarijního pojištění se nahrazuje škoda vzniklá na vlastním vozidle.

Kdo má tedy sjednané oba typy pojištění a zaviní dopravní nehodu, pak za něj pojišťovna z povinného ručení zaplatí škodu třetím osobám a z havarijního pojištění škodu na vlastním vozidle.

Pár slov o Frýdku-Místku

Město Frýdek­-Místek leží na okraji Moravskoslezských Beskyd a je nazývané jako “Brána Beskyd”. Původně se jednalo o dvě samostatná města oddělená řekou Ostravicí.

K jejich spojení došlo v roce 1943. Mezi významné historické památky patří barokní zámek ze 17. století, zachovalé zbytky hradeb a čtvercové náměstí s renesančními domy.