Povinné ručení – bonusy

Povinné ručení obvykle poskytuje bonusy v podobě slev na pojistném. Některé pojišťovny mohou také nabízet bonusy v podobě slev na servisní práce u autorizovaného servisu, slev na náhradní díly nebo na nákup nového vozu. Jaké bonusy stojí za řeč?

Pokud si pojištění sjedná majitel vozu na delší dobu, může se také dočkat slevy na pojistném. Některé pojišťovny také nabízejí bonusy ve formě zvýhodněných financí, přičemž se tato částka poskytuje po určitou dobu pojištění. Bonus, neboli sleva za předchozí bezeškodní průběh pojištění, je zásadním faktorem při stanovení výsledné ceny pojištění vozidla.

Co to přesně je bonus a jak se určí?

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla říká, že pojistitel zohlední v ceně pojištění předchozí škodní průběh. To znamená, že v případě, že klient nezaviní dopravní nehodu, kvůli které by pojišťovna musela vyplatit pojistné plnění, bude to zohledněno formou slevy (a říká se tomu bonus) a naopak pokud nehodu zaviní, bude cena navýšena o přirážku (malus).

Tolik teorie. A realita? V praxi uplatňují systém bonusů a malusů všechny pojišťovny. Po zavedení systému povinného ručení v roce 2000 se bonus a malus realizoval formou jednotné „bonusové tabulky“. Za každý rok bez nehody pojišťovna navyšovala slevu o 5 % až po maximální slevu 50 %, na kterou klient (teoreticky) dosáhl po 10 letech bez nehody.

Systém dodneška většina pojišťoven používá, i když některé pojišťovny přistoupili k mírným úpravám. Zaužívaných 5 % ročně pozměněno tak, že klient může plný bonus získat rychleji, ne až po 10 letech, nebo bylo posunuto maximum až na celkových 60 %.

Na druhou stranu v případě nehody dochází k navýšení ceny. Po nehodě se celá však výše bonusu nevynuluje, ale bude snížena (většinou o ekvivalent 2letého bonusu, ale u některých pojišťoven to může bát i jeden nebo tři roky).

Pokud klient nemá za sebou dlouhou historii bez nehody, tak je cenový efekt způsobené nehody ještě výrazně vyšší – nárůst ceny způsobený dopravní nehodou pak může dosáhnout několika desítek procent až několikanásobku původní sazeb z oficiálního ceníku povinného ručení.

Vliv předchozího škodního průběhu, tj. bonusu, na výslednou sazbu povinného ručení je zásadní. Jak již bylo uvedeno výše, může znamenat slevu i 50 a více procent. Historie klienta tedy ovlivní konečnou cenu pojištění vozidla více než údaje o vozidle samotném (objem, výkon motoru, hmotnost, stáří) nebo další rizikové parametry jako věk či bydliště.

Důležitý fakt, kterého si zdaleka nejsou vědomi všichni klienti, je možnost „přenosu bonusu“ neboli uplatnění předchozího bezeškodného průběhu v kterékoliv pojišťovně. To znamená, že se nikdo nemusí bát změnit pojišťovnu jenom proto, že si již vyjezdil zajímavý bonus a nechce o něj přijít – při přechodu do nové pojišťovny si nárok na bonus v plné výši může uplatnit tam. Stačí doložit svůj nárok potvrzením z předchozí pojišťovny, které je tato povinna vystavit.

V ohledem na výrazné cenové dopady způsobené nehody se v minulosti řidiče často uchylovali k jednoduché „fintě“ – po způsobení nehody, která by vedla k navýšení ceny pojištění pojistku zrušit a uzavřít novou smlouvu v jiné pojišťovně s „čistým štítem“.

Tato finta (tzv. malusová turistika) už má ale na kahánku. Díky databázi pojistných událostí, kterou pojišťovny sdílejí prostřednictvím České kanceláře pojistitelů, dnes mají všechny pojišťovny kompletní údaje o historii klienta a je čím dál tím těžší najít cesty, jak na úkor pojišťovny (a ostatních, nebourajících, řidičů) získat levnější povinné ručení.

Databáze funguje i opačným směrem – pojišťovny jsou mnohdy díky databázi schopny si prověřit nárok klienta na přiznání bonusu i dříve, než jin je doručeno potvrzení od předchozí pojišťovny a nemusí od klientů (pokud nedojde k nesrovnalostem) požadovat doložení potvrzení. 

Převod bonusu na další osobu

Častou otázkou související s uplatněním bonusu z předchozího pojištění je i možnost převodu mezi různými osobami. I když toto, na rozdíl od bonusu samotného, zákon nijak neupravuje, pojišťovny definují možnost přiznání bonusu jiné osobě ve svých pojistných podmínkách a nebo v ještě volnější podobě ve svých interních předpisech.

Standardně všechny pojišťovny umožňují převod bonusu mezi manželi nebo u podnikatelů mezi vozidly pro osobní účely a vozidly určenými k podnikání („na IČO“). Využití bonusů pro dospělé děti, nebo převod bonusu z firemního auta jsou dnes již téměř nepoužívané (právě v souvislosti s mnohem propracovanějšími, segmentovanými ceníky povinného ručení, které dokladují vyšší rizikovost firemních a především mladých řidičů).

Bonus na další vozidlo

Při striktním výkladu zákona je možné bonus (bezeškodní průběh) převést na novou pojistku pouze s již zaniklé pojistné smlouvy. Tento model byl v minulosti podporován i systémem dokládání nároku na bonus založeném na potvrzení o nároku na bonus od předchozí pojišťovny.

Tím, že takového potvrzení pojišťovna vydala až po ukončení pojištění, bylo více-méně zajištěn, že bonus mohl být převeden pouze z jedné zaniklé smlouvy na jednu smlouvu novou. S nástupem centrální databáze u České kanceláře pojistitelů některé pojišťovny využili nově se otevírajících možností a přišli s nabídkou „kopírování“ bonusu na další smlouvy klienta.

Kopírování bonusu na povinné ručení pro další smlouvy vedené u téže pojišťovny pro klienta nebo dokonce jeho další rodinné příslušníky pod různými marketingovými jmény dnes nabízejí mnohé pojišťovny počínaje giganty jako jsou Česká pojišťovna, Kooperativa či Allianz až po menší pojišťovny typu Generali či Wustenrot.

Při sjednání povinného ručení se rovnou vyplatí si sjednat i havarijní pojištění.

Převod bonusu na havarijní pojištění

V minulém roce dokonce řada pojišťoven, ve snaze zlepšit své pozice při srovnání povinného ručení, rozšířil nabídku kopírování bonusů i na kopírování bonusů z povinného ručení na havarijní pojištění. Díky tomu dnes nabízí klientům s dobrý rizikovým profilem výrazně výhodnější podmínky na komplexní pojištění motorových vozidel, než tomu bylo v minulosti, kdy i klienti s velice dobrou historií v povinném ručení začínali u havarijního pojištění od nuly jako někdo, o jehož rizikovosti pojišťovna nemá žádné informace.

Díky této změně klienti získali výrazně levnější havarijní pojištění, vydělali na tom ale paradoxně i pojišťovny – řada, klientů, pro které bylo doposud havarijní pojištění cenově nedostupné, si dnes s povinným ručením uzavře rovnou i havarijní pojištění.

Zálohové bonusy

Ve snaze nabídnout klientům co nejlevnější povinné ručení některé pojišťovny přišli na trh se zajímavou marketingovou nabídkou. Ve formě zálohového bonusu (marketingově mnohem akceptovatelnější termín než spoluúčast) nabízejí klientům možnost volitelné slevy, která je podmíněná dobrým škodním průběhem v blízké budoucnosti.

Tak jako bonus odměňuje fakt, že klient v předchozích letech neboural, zálohový bonus odměňuje „závazek“ nebourat v nejbližších letech. Takto se pod názvy jako ExtraBonus, Bonus Důvěra, Bonus Kredit,… objevilo na trhu několik produktů povinného ručení ve kterých pojišťovny nabízí klientům slevu za to, že příští 3 roky nezaviní žádnou dopravní nehodu.

Cenové zvýhodnění kombinovanému s tím, že riziko zavinění nehody není příliš veliké a případná částka spoluúčasti při porušení tohoto závazku rovněž není nijak závratná, slavilo úspěch. Počet klientů, kteří nabízené zvýhodnění akceptují se pohybuje v řádu desítek procent a pojišťovny, které jej nabízejí, slaví komerční úspěch.

Povinné ručení, často vnímané jako další varianta silniční daně, jako další povinný poplatek za vlastnictví vozidla (podobně jako dálniční známka), je již z definice při rozhodování u koupi velice cenově senzitivní („Musím to mít, tak ať to aspoň stojí co nejméně“).

Z tohoto úhlu pohledu pak systém bonusů pro bezproblémové klienty je logický a smysluplný jak z pohledu vlastníků vozidel, tak i pojišťoven. S ohledem na rozdíly ve výši a způsobu přiznání bonusů u různých pojišťoven dále roste význam různých služeb typu internetový „srovnávač povinného ručení“.

Tyto kalkulačky povinného ručení umožňují na základě několika málo údajů o vozidle a jeho vlastníkovi provést srovnání cenových nabídek pojišťoven bez složitých a časové náročných návštěv na pobočkách jednotlivých pojišťoven.

I zde však platí, že kvalita výsledků srovnání nemůže být lepší než kvalita zadaných údajů. Obzvláště údaj o dosavadním bonusu (přesněji o době trvání předchozích pojištění a počtu zaviněných nehod) je má na celkovou cenu pojištění zásadní vliv a jeho nesprávné uvedení může vést nejen ke změně pořadí cen povinného ručení v porovnání vytvořeném srovnávačem, ale i k nepříjemnému překvapení ve formě úpravě finální smluvní ceny ze strany pojišťovny.