Povinná výbava vozidla – jak se liší v Česku a v zahraničí?

Povinná výbava vozidla se může lišit mezi různými zeměmi a oblastmi, záleží na dané zemi a jejích předpisech.

Následující informace popisují obecné požadavky na povinnou výbavu vozidla, avšak může se v jednotlivých zemích lišit:

Česká republika

V České republice je povinná výbava vozidla stanovena zákonem. Zahrnuje následující položky:

 1. výstražný trojúhelník – musí být umístěný ve vozidle a použitelný v případě nehody nebo poruchy
 2. autolékárnička – obsahuje povinnou výbavu pro poskytnutí první pomoci
 3. reflexní vesta – musí být k dispozici v případě nouze nebo při zastavení vozidla na silnici
 4. pneumatiky odpovídající povětrnostním podmínkámpovinná zimní výbava v případě sněhu nebo námrazy

Je důležité si uvědomit, že požadavky na povinnou výbavu vozidla se mohou různit v závislosti na zemi a mohou se také měnit s časem. Před cestou do zahraničí je vždy dobré zjistit aktuální požadavky dané země a zajistit, že vozidlo splňuje všechny potřebné požadavky.

Zahraničí

Povinná výbava vozidla se v zahraničí může lišit podle jednotlivých zemí. Některé běžné položky, které se mohou vyžadovat v jiných zemích, zahrnují:

 1. výstražný trojúhelník – podobně jako v České republice, musí být přítomen ve vozidle a použitelný v případě nehody nebo poruchy
 2. autolékárnička – podobně jako v České republice, některé země mohou vyžadovat povinnou zdravotnickou výbavu
 3. reflexní vesta – podobně jako v České republice, je často vyžadována pro nouzové situace na silnici
 4. povinná rezervní pneumatika nebo sada nářadí – některé země mohou vyžadovat rezervní pneumatiku nebo sadu nářadí pro provádění drobných oprav

Jestliže se člověk zaměří na zahraniční cesty, nemůže v prvé řadě opomenout Vídeňskou dohodu o silničním provozu z roku 1968. Podle této dohody by mělo být dostačující to vybavení, které je povinné v zemi, ze které řidič pochází.

Ve všech státech, které dohodu podepsaly, by si tedy měl Čech bez problémů vystačit s českou povinnou výbavou.

Země, které ve Vídni 1968 podepsaly dohodu o silničním provozu: „Bahamy, Jihoafrická republika, Rumunsko, Bahrain, Jugoslávie, Ruská federace, Belgie, Kazachstán, Řecko, Běloruská republika, Kolonie Aden, San Marino, Bosna a Hercegovina, Korejská republika, Senegal, Brazílie, Kostarika, Seychelly, Bulharsko, Kuba, Slovensko, Česká republika, Kuvajt, Slovinsko, Čína, Litva, Spolková rep. Německo, Dánsko, Lotyšsko, Středoafrická republika, Ekvádor, Lucembursko, Španělsko, Estonsko, Maďarsko, Švédsko, Filipíny, Makedonie, Švýcarko, Finsko, Maroko, Tádžikistán, Francie, Mexiko, Thajsko, Ghana, Moldávie, Turkmenistán, Gruzie, Monako, Ukrajina, Guyana, Niger, Uruguay, Chile, Norsko, Uzbekistán, Chorvatsko, Pákistán, Vatikán, Indonésie, Pobřeží Slonoviny, Velká Británie, Írán, Polsko, Venezuela, Itálie, Portugalsko, Zair, Izrael, Rakousko, Zimbabwe.“

V praxi to často funguje zcela jinak. Místní policisté zřejmě totiž o vídeňské dohodě neslyšeli, nebo jsou přesvědčeni, že zákony země jsou této dohodě nadřazeny. Čeští řidiči jsou často pokutováni, pokud místní policie najde v povinné výbavě nesrovnalosti.

Naštěstí pro Čechy je povinná výbava v celé Evropě prakticky stejná jako v České republice.

Pokud se cestuje do oblastí Pobaltí, Rumunska, Ruska, Řecka a Turecka je dobré rozhodně přibalit do auta hasicí přístroj. V těchto zemích je totiž součástí povinné výbavy. Ve Francii je také povinné mít v autě alkohol tester.

Další položky povinné výbavy

Co dalšího patří do povinné výbavy řidiče:

 • značky s registračním číslem – oficiální registrační značky, které musí být umístěny na předním a zadním dílu vozidla
 • světelná signalizace – funkční přední a zadní světla, brzdová světla, blinkry, pozici a mlhová světla, která jsou nezbytná pro viditelnost vozidla a signalizaci směru jízdy
 • zpětná zrcátka – pro umožnění správného výhledu dozadu
 • přilba (v případě motocyklu nebo skútru)

Toto je pouze obecný seznam povinné výbavy a konkrétní požadavky se mohou lišit v jednotlivých zemích. Je důležité zkontrolovat místní předpisy a zákony, a ujistit se, že dané vozidlo splňuje všechny požadavky povinné výbavy v dané zemi.

Kromě výbavy také pojištění

Pojištění vozidla sice nepatří do povinné výbavy, nicméně je také předepsáno zákonem a vlastníci nepojištěných vozidel jsou pokutováni. Jako potvrzení o sjednání povinného ručení je vydána řidiči zelená karta.

Pokud se cestuje do zahraničí, je povinnost tuto zelenou kartu mít stále ve voze nebo u sebe. Platnost karty pro zahraniční země se najde na zadní straně karty.

Výstražný trojúhelník

Výstražný trojúhelník je bezpečnostní prostředek používaný při silničních nehodách nebo jiných situacích, kdy je nutné upozornit ostatní řidiče na nebezpečí a vytvořit bezpečný prostor kolem nehody. Má tvar rovnostranného trojúhelníku s oranžovým pozadím a červeným okrajem.

Výstražný trojúhelník se umisťuje na vozovku za vozidlem, které se nachází mimo provozní pruh, a slouží k upozornění ostatních řidičů na přítomnost nebezpečí a nutnost snížit rychlost. Je to zákonem povinné vybavení každého vozidla, které se pohybuje po veřejných komunikacích.

Jak postupovat při nehodě nebo jiném problému, kdy je řidič nucen zastavit své vozidlo a použít výstražný trojúhelník.

Správné umístění výstražného trojúhelníku je důležité pro bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Obvykle se umisťuje ve vzdálenosti přibližně 50 metrů za vozidlem na mimoúrovňové komunikaci a 100 metrů na ostatních silnicích.

Při umisťování výstražného trojúhelníku je nutné dbát na vlastní bezpečnost a dodržovat pravidla silničního provozu.

Výstražný trojúhelník je důležitou součástí silničního bezpečnostního vybavení a přispívá k prevenci dalších nehod a zranění. Pokud se řidič ocitne v situaci, kdy je nutné použít výstražný trojúhelník, je důležité jednat rychle a opatrně, aby se minimalizovalo riziko pro něj i ostatní účastníky silničního provozu.

Autolékárnička

Autolékárnička je sada základních lékařských pomůcek a materiálů určená k poskytnutí první pomoci při drobných zraněních a nečekaných zdravotních problémech, které se mohou vyskytnout při cestování automobilem.

Je doporučeno, aby každý motorista měl autolékárničku ve svém vozidle, protože může poskytnout okamžitou pomoc před příjezdem profesionální zdravotnické pomoci.

Obsah autolékárničky se může lišit v závislosti na zemích a předpisech, avšak některé základní položky by měly být vždy přítomny. Mezi tyto položky mohou patřit:

 • sterilní obvazový materiál (obvaz hotový s 1 a s 2 polštářky) – k ošetření ran a poranění
 • náplasti hladké cívka
 • obinadlo škrtící pryžové
 • nůžky – k manipulaci s obvazovým materiálem
 • sterilní pryžové (latexové) rukavice – pro ochranu při poskytování první pomoci
 • izometrická folie (min. 200 × 140 cm)

Důležité je pravidelně kontrolovat obsah autolékárničky a udržovat ji kompletně vybavenou. U doby expirace nyní platí, že se prošlé věci nemusí hned vyměňovat. Mohou se použít až 4 roky po jejich expiraci, pokud nedošlo k poruše nebo znečištění jejich obalu. Je nutné lékárničku pravidelně doplňovat.

Je také vhodné se seznámit s použitím jednotlivých položek a mít alespoň základní znalosti první pomoci.

Je třeba si uvědomit, že autolékárnička nenahrazuje profesionální lékařskou péči, a v případě vážnějších zranění nebo zdravotních potíží je nezbytné vyhledat odbornou pomoc a zavolat záchrannou službu. Autolékárnička slouží k poskytnutí okamžité pomoci v přechodných situacích, dokud není dostupná profesionální péče.

Reflexní vesta

Reflexní vesta je bezpečnostní oděv, který se nosí za účelem zvýšení viditelnosti a bezpečnosti při práci na silnici, ve tmě nebo za snížené viditelnosti. Je vyrobena z materiálu s vysokou odrazivostí, který odráží světlo z vozidel a zlepšuje viditelnost nositele.

Reflexní vesta by měla mít fluorescenční žlutou nebo oranžovo-červenou barvu a musí být doplněna retroreflexními pásy.

Reflexní vesty jsou široce využívány pracovníky silničního provozu, jako jsou policisté, dopravní inspektoři, stavební dělníci, záchranáři, nicméně také řidiči osobních vozidel a motocyklů, cyklisté, běžci a další lidé, kteří se pohybují v prostředí s vysokým rizikem dopravních nehod.

Hlavní funkcí reflexní vesty je zvýšit viditelnost nositele za všech světelných podmínek, ať už ve dne nebo v noci. Reflexní prvky na vestě odrážejí světlo od přijíždějících vozidel, což pomáhá řidičům lépe rozpoznat přítomnost a polohu osoby nosící vestu.

Reflexní vesty jsou často vyžadovány předpisy a jsou součástí povinného vybavení určeného pro práci na silnici. Důležité je vybrat vestu, která splňuje příslušné bezpečnostní normy a je vhodně velikostně přizpůsobena nositeli.

Vestu by mělo být možné snadno převléknout přes oblečení a měla by být dostatečně volná, aby nedusila pohyb nositele.

Reflexní vesty jsou účinným prostředkem pro zvýšení bezpečnosti na silnicích a v dalších rizikových prostředích. Je důležité ji nosit správně a vždy dbát na to, aby byl nositel co nejlépe viditelný ostatním účastníkům provozu.

Rezervní kolo (pneumatika)

Rezervní pneumatika, také známá jako rezerva, je dodatečná pneumatika, kterou vozidlo může mít jako zálohu pro případ defektu nebo poruchy pneumatiky během jízdy. Je to pneumatika určená pouze pro dočasné použití, obvykle na omezenou vzdálenost a rychlost.

Oproti tomu kompletní rezervní kolo je kompletním kolem se zabudovanou pneumatikou, které je rovněž stejné velikosti a typu jako ostatní kola na vozidle. Může se jednat o stejný design disku jako u běžných kol nebo se lišit. Při použití kompletní rezervy se nahrazuje celé kolo a defektní pneumatika je přesunuta na rezervu.

Rezervní kolo, klíč nebo zvedák nemusejí ve své povinné výbavě mít:

 • vozidla s pneumatikami, které umožňují nouzový dojezd,
 • vozidla, která indikují defekt,
 • vozidla s prostředky pro bezmontážní opravu umožňující dojezd a
 • vozidla se zajištěnou asistenční službou pro výměnu pneumatiky

Důležité je si uvědomit, že rezervní pneumatika by měla být použita pouze jako dočasné řešení a měla by být vyměněna za plnohodnotnou pneumatiku co nejdříve poté, co dojde k defektu. Je také důležité seznámit se s pokyny výrobce vozidla ohledně použití rezervy a jejího správného skladování.

Před cestou je vhodné zkontrolovat stav rezervní pneumatiky, včetně tlaku vzduchu, aby byl řidič připraven na případný defekt během jízdy. Pokud dojde k defektu nebo poruše pneumatiky, je nutné dodržovat bezpečnostní postupy a provést výměnu pneumatiky na bezpečném místě, v souladu s pokyny výrobce vozidla.