Pojistka na blbost – Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání ČPP

Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu, kterou způsobíte zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, tedy škodu, za kterou odpovídáte podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného tuzemského předpisu.

Výše zaměstnavatelem požadované náhrady škody může dosáhnout až 4,5 průměrného měsíčního platu.

Jaké škody lze pojistit:

  • na zdraví, usmrcení
  • na věci jejím poškozením nebo zničením
  • ve formě finanční škody

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání ve 2 variantách

  • bez řízení dopravního prostředku zaměstnavatele
  • s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele (služební automobil, vysokozdvižný vozík apod.)

Varianta „s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele“ se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zaměstnavateli v souvislosti s řízením jeho dopravního prostředku.

Kombinací výběru limitu a spoluúčasti si můžete složit pojištění, které bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám a nárokům Vaší profese

Spoluúčast je vyčíslení částky (přesně definované nebo poměrové v procentech), kterou se na pojistném plnění podílí pojištěný tj. je to částka, o níž je pojistné plnění ze strany pojišťovny sníženo. Např. vznikla škoda ve výši 75. 000,- Kč. Vaše spoluúčast je 30% tj. 22.500,- Kč a pojišťovna uhradí 52.500,- Kč.

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) nenabízí pojištění odpovědnsoti z výkonu povolání volně, ale poskztuje toto pojištění pouze svým stávajícím klientům.

Proto nabídku ČPP ve srovnání cen v naší Kalkulačce pojištění na blbost nenaleznete. Jste-li klientem ČPP a máte ot toto pojištění zájem, kontaktujte nás přímo (emailem, nebo telefonicky). Rádi Vám nabídky pojištění od ČPP připravíme.