Pojištění domácích zvířat ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí samostatné pojištění domácích mazlíčků pod názvem „HAFAN“ kdy pojištění je určeno pro psa.

Nezáleží na tom, zda se jedná o malého psa, který většinu času prospí doma na gauči, nebo o velkého akčního, který se pomalu ani na chvíli nezastaví. Oba mohou napáchat škodu, o kterou jeho páníček rozhodně nestojí.

Nabídka ČPP typu pojištění pro domácího mazlíčka “ HAFAN“

Majitel zvířete (psa) si může vybrat z následujících pojištění:

 • pojištění nákladů na veterinární léčbu 
 • odpovědnost za škodu způsobenou psem 

Pojištění  „HAFAN“ je určeno

 • pro psa ve věku 6 měsíců až 8 let.
 • za zvýhodněnou cenu lze sjednat pojištění asistenčních a canisterapeutických psů.

Podmínky a kritéria pro pojištění domácích zvířat (nutné znát pro sjednání pojištění)

 • věk
 • rasa zvířete
 • hmotnost
 • bez/s PP
 • čip/tetování nebo evidenční známka

 Spoluúčast

Základní spoluúčast je stanovena na 500 Kč, ovšem vždy záleží na konkrétní smlouvě a jaké podmínky v ní jsou uvedené.

Pojištění nákladů na veterinární léčbu 

 • pojištění lze sjednat pro zvíře, které je ve dobrém zdravotním stavu, dosáhlo minimálního vstupního věku a absolvovalo řádná očkování, která jsou poznamenaná v očkovacím průkazu
 • pojištění lze sjednat samostatně
 • pojištění se sjednává na nutně, neodkladně a účelně vynaložené náklady na veterinární výkony, použitý materiál, nutnou hospitalizaci, předepsanou medikaci.
 • územní platnost pojištění je Česká republika nebo připojištění území Evropy.

Podmínky pro uzavření pojištění :

 • pojišťovaný pes musí být registrovaný u místního orgánu (evidenční známka)  a ve věku od 6 měsíců do 8 let.

Pojištění nákladů na veterinární péči hradí se vztahuje na náklady nutně, neodkladně a účelně vynaložených nákladů na:

 • veterinární výkony
 • použitý materiál
 • nutnou hospitalizaci
 • předepsanou medikaci (s výjimkou homeopatických přípravků a léčiv)

Doplňkové pojištění

 • pojištění lze sjednat připojištěním k pojištění nákladů na veterinární péči
 • předmětem pojištění jsou škody způsobené pojištěným psem jiné osobě úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením nebo zničením věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví
 • pojištění se vztahuje jak na vlastníka tak i opatrovatele zvířete
 • pojištění se vztahuje na škodné události, které se staly na území České republiky nebo při přechodném pobytu mimo území České republiky, pokud k nim došlo na území (geografické) Evropy

Pojištění je určeno  pouze pro majitele psů. Produkt je jednoduše zaměřen na pokrytí základních výdajů o péči o zvíře tj. psa.

Výhodou je možnost rozšíření platnosti i pro území Evropy a odpovědnosti. Jistě oceníte pevně stanovené pojistné pro území Evropy a odpovědnosti bez vlivu kategorie psa. Cenově je tento produkt dostupný většině majitelů.

Samozřejmě kromě pojištění pro psy je také možné si pojistit kočky a jiné domácí mazlíčky.