Pojištění domácích zvířat ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí samostatné pojištění domácích mazlíčků pod názvem „HAFAN“ kdy pojištění je určeno pro psa.

Nabídka ČPP typu pojištění pro domácího mazlíčka “ HAFAN“

Majitel zvířete ( psa ) si může vybrat z následujících pojištění:

 • pojištění nákladů na veterinární léčbu 
 • odpovědnost za škodu způsobenou psem 

  Pojištění  „HAFAN“ je určeno

 • pro psa ve věku 6 měsíců až 8 let.
 • za zvýhodněnou cenu lze sjednat pojištění asistenčních a canisterapeutických psů.

  Podmínky a kritéria pro pojištění domácích zvířat (nutné znát pro sjednání pojištění )

 • věk, rasa zvířete, hmotnost, bez/s PP, čip/tetování nebo evidenční známka

 Územní platnost pojištění “ HAFAN“

 • ČR s možností rozšíření na území Evropy

 SPOLUÚČAST

 • Základní spoluúčast je stanovena na 500 Kč.

Pojištění nákladů na veterinární léčbu 

 • pojištění lze sjednat pro zvíře, které je ve dobrém zdravotním stavu, dosáhlo minimálního vstupního věku a absolvovalo řádná očkování, která jsou poznamenaná v očkovacím průkazu
 • pojištění lze sjednat samostatně
 • pojištění se sjednává na nutně, neodkladně a účelně vynaložené náklady na veterinární výkony, použitý materiál, nutnou hospitalizaci, předepsanou medikaci.
 • územní platnost pojištění je Česká republika nebo připojištění území Evropy.

 Podmínky pro uzavření pojištění :

 • pojišťovaný pes musí být registrovaný u místního orgánu (evidenční známka)  a ve věku od 6 měsíců do 8 let.

  TABULKOVÝ PŘEHLED PRO POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA VETERINÁRNÍ LÉČBU

 Limity a rozsah plnění v pojištění nákladů na veterinární léčbu

Pojištění nákladů na veterinární péči hradí se vztahuje na náklady nutně, neodkladně a účelně vynaložených nákladů na :

 • veterinární výkony
 • použitý materiál
 • nutnou hospitalizaci
 • předepsanou medikaci (s výjimkou homeopatických přípravků a léčiv)

Více informací najdete:

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou držbou psa ( jedná je o doplňkové pojištění )

 • pojištění lze sjednat připojištěním k pojištění nákladů na veterinární péči
 • předmětem pojištění jsou škody způsobené pojištěným psem jiné osobě úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením nebo zničením věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví
 • pojištění se vztahuje jak na vlastníka tak i opatrovatele zvířete
 • pojištění se vztahuje na škodné události, které se staly na území České republiky nebo při přechodném pobytu mimo území České republiky, pokud k nim došlo na území (geografické) Evropy

 Limity a rozsah plnění v pojištění odpovědnosti za škodu způdobenou držbou psa

Závěrečné shrnutí 

Pojištění je určeno  pouze pro majitele psů. Produkt je jednoduše zaměřen na pokrytí základních výdajů o péči o zvíře tj. psa. Výhodou je možnost rozšíření platnosti i pro území Evropy a odpovědnosti. Jistě oceníte pevně stanovené pojistné pro území Evropy a odpovědnosti bez vlivu kategorie psa. Cenově je tento produkt dostupný většině majitelů.