Kdy je za škodu na vozidle odpovědné město a kdy ne

Právní odpovědnost města za škodu na vozidle může být určena místními zákony, předpisy a soudními rozhodnutími, které se mohou lišit v závislosti na jurisdikci. Město může být odpovědné za škodu na vozidle, pokud taková škoda byla způsobena nějakým zanedbáním nebo chybou ze strany města.

Příkladem by mohlo být poškození vozovky, neudržované silnice nebo nedostatečná dopravní značení, které vedlo ke škodě na vozidle.

Nicméně, existují i určité situace, kdy město nemusí nést odpovědnost za škodu na vozidle. To může zahrnovat případy, kdy řidič překročil pravidla nebo porušil zákony silničního provozu a tím způsobil škodu na vozidle.

Pokud se stane nějaká nehoda nebo řidič utrpí škodu na svém vozidle způsobenou městem nebo jeho infrastrukturou, je nejlepší vše konzultovat s právním expertem nebo advokátem, který může poskytnout konkrétní právní rady a informace, které se vztahují k místnímu právu a situaci.

Příklad – Jaromír Smoloň

Jaromír Smoloň parkoval své vozidlo na městském parkovišti před domem. Právě zde na jeho vozidlo spadla větev, která jej poškodila. Ačkoliv město svou odpovědnost nejprve přiznalo, nezaplatilo majiteli vozidla ani korunu. V jakých případech vůbec město zodpovídá za škodu?

K této události došlo na konci března roku 2013. Počasí v ten den bylo větrné a dokonce sněžilo. Pan Smoloň jako obvykle parkoval na městském parkovišti před svým domem. Na jeho vůz však spadla větev, která poškodila střechu a bok vozidla.

Zavolal tedy hasiče i policii a škodu ohlásil na příslušném městském úřadu. Ten odpovědnost města za škodu uznal a vyčíslil ji na částce 17 950 korun. Pojišťovna slíbila vyplatit poškozenému 12 950 korun a zbytek se zavázalo uhradit město.

Pan Smoloň se však namísto slíbených peněz dočkal nemilého překvapení v podobě dopisu od pojišťovny, ve kterém se město odpovědnosti za škodu zřeklo a pojišťovna tedy odmítla pojistné plnění vyplatit. Pan Smoloň se začal svého nároku domáhat.

„Jediné, co mi doporučili, abych město žaloval, pokud prý soud vyhraji, pojišťovna škodu bez problémů vyplatí. Tak to si fakt dělají legraci, vždyť svou odpovědnost za škodu přiznali,“ popisoval svou situaci pan Smoloň.

Příčinou škody byla živelná událost, nikoliv chyba města

Město Havířov se však brání. Svou odpovědnost za škodu stáhlo na základě konzultace se svým pojišťovacím makléřem.

„Podle vyjádření pojišťovny není dána objektivní odpovědnost města jako vlastníka pozemku, potažmo na něm stojícího stromu, jehož ulomené větve způsobily škodu na zaparkovaném vozidle, které stálo na parkovišti, rovněž ve vlastnictví města. Jedinou příčinou škody byla živelní událost (tíha sněhu), a to je stav, za který nemůže vlastník dřeviny odpovídat,“ řekl primátor města Havířov.

Dle nového občanského zákoníku má primátor pravdu a rovněž nezávislý advokát uznal názor pojišťovny za správný a zákonný. Město neodpovídá za škodu, kterou způsobila živelná událost, nikoliv aktuální stav stromu.

„Pokud je pravda to, co uvádí pojišťovna, tedy že k porušení prevenční povinnosti nedošlo, pak město za škodu neodpovídá a pan Smoloň má smůlu, škodu mu nikdo nenahradí, pokud on sám není proti takovému riziku pojištěn,“ vysvětlil advokát.

Odpovědnost města

Některé z případů, ve kterých může město nést odpovědnost, zahrnují:

  1. Špatná údržba veřejných prostor: Pokud město nedodržuje povinnosti udržovat veřejné prostory, jako jsou silnice, chodníky nebo parkoviště, a to vede ke škodám na vozidlech, může být zodpovědné za následné škody.
  2. Nebezpečné podmínky: Pokud město nezajistí řádnou bezpečnost a některá část městské infrastruktury (např. stromy, větve, sloupy apod.) představuje nebezpečí pro majetek občanů a dochází k nehodám, může být považováno za zodpovědné.
  3. Poruchy dopravních zařízení: Pokud škoda vznikne v důsledku nefunkčního dopravního zařízení (např. semaforů), které město nenainstalovalo nebo neopravilo včas, může být zodpovědné.
  4. Chyby a zanedbání ze strany městských zaměstnanců: Pokud škoda vznikne v důsledku chyby nebo neopatrného jednání zaměstnanců města při výkonu jejich pracovních povinností, může město nést odpovědnost.

Je důležité si uvědomit, že konkrétní zákony a pravidla, která určují odpovědnost města za škodu, se mohou lišit v závislosti na zemi, státě nebo regionu.

Podle nového občanského zákoníku

Kdyby se celá událost odehrála až po datu 1. 1. 2014, tak by byl pan Smoloň na tom lépe.

V § 2937 se píše: Způsobí-li škodu věc sama od sebe, nahradí škodu ten, kdo nad věcí měl mít dohled; nelze-li takovou osobu jinak určit, platí, že jí je vlastník věci. Kdo prokáže, že náležitý dohled nezanedbal, zprostí se povinnosti k náhradě.

Pokud by se událost stala v roce 2014, město Havířov by muselo prokazovat, že svůj dohled nezanedbalo a že údržbu zeleně a kontrolu stromů provádělo.