Profil pojišťovny Slavia

Slavia pojišťovna má kořeny již v roce 1868 za vlády Rakousko-Uherské monarchie a navazuje na úspěšnou tradici jedné z nejstarších a nejvýznamnějších finančních institucí.

Základní údaje:

  • Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2591
  • IČ: 60197501
  • Sídlo: Slavia pojišťovna, a.s., Revoluční 1, 110 00 Praha 10
  • Telefon: + 420 221 803 444 nebo + 420 221 803 456
  • Asistenční služby: + 420 261 000 525  (partner ÚAMK)
  • Www: www.slavia-pojistovna.cz
  • Email: info@slavia-pojistovna.cz

Novým vlastníkem Slavia pojišťovna a.s. se v dubnu 2006 stala Capital Management Company, a. s., společnost s dlouholetým a velmi úspěšným fungováním na pojistném trhu v České republice.

V roce 2008 pak Slavia pojišťovna byla oceněna certifikátem ČSN QMS ISO 9001:2001. Certifikát není jen známkou kvality poskytovaných služeb a odbornosti pracovníků pojišťovny, ale je to i závazek pro neustálé zlepšování poskytovaných služeb.

Ve své samostatné historii přicházela a přicházet bude s inovativními pojistnými produkty. Strategií nového vlastníka je pokračování v pojišťování korporátní klientely a občanů a uvádění nových progresivních produktů na trh. Velký důraz je kladen na profesionální fungování a vztahy s makléřskými společnostmi, které zajistí zrychlení, zkvalitnění a rozšíření služeb všem klientům.

V roce 2008 Slavia pojišťovna obsadila mezi českými pojišťovnami 28. příčku s celkovým předepsaným pojistným ve výši 190 393 000 Kč. Ztráta dosáhla 9 551 000 Kč po zdanění.