Připojištění HVP

Pojištění je proti rozbití jakéhokoliv skla vozidla nebo jeho poškození a nemusíte znát viníka škody, sjednává se pro případ náhlého poškození nebo zničení všech skel vozidla jakoukoliv nahodilou událostí, ke kterému došlo samostatně, tj. bez škod na dalších částech vozidla.

Územní platnost pojištění je standardně (vždy) na území Evropy a Turecka. Velmi oblíbené je také pojištění čelního skla.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5% (min. 500,- Kč).

Limity a roční pojistné v Kč

Pojistné krytí

Roční pojistné

5.000 Kč

800,- Kč

10.000 Kč

1 200,- Kč

15.000 Kč

1 600,- Kč

20.000 Kč

2 000,- Kč

Pojištění čelního skla na vozidle

Pojištění je proti rozbití čelního skla vozidla nebo jeho poškození a nemusíte znát viníka škody, sjednává se pro případ náhlého poškození nebo zničení čelního skla vozidla jakoukoliv nahodilou událostí, ke kterému došlo samostatně, tj. bez škod na dalších částech vozidla.

Územní platnost pojištění je standardně (vždy) na území Evropy a Turecka.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5% (min. 500,- Kč).

Limity a roční pojistné v Kč

Pojistné krytí

Roční pojistné

  5.000 Kč

      500,- Kč

10.000 Kč

      900,- Kč

20.000 Kč

   1 600,- Kč

Pojištění nadstandardních asistenčních služeb

  • Cena připojištění je 285,-Kč   /  ročně pro vozidla do 3,5 t.
  • Cena připojištění je 240,- Kč  /  ročně pro vozidla nad 3,5 t.

Zajistěte si zvýšenou technickou asistenci v případě havárie nebo poruchy Vašeho vozidla. Získáte vyšší limit plnění na asistenční služby pro případ opravy, odtahu a úschovy vozidla, přenocování, taxi a mnoha dalších zvýhodněných asistenčních služeb.