Povinné ručení Litoměřice

Každé vozidlo, které je registrované v České republice, má přidělené registrační značky a velký technický průkaz, musí být dle zákona č. 168/1999 Sb. pojištěné. Jedná se o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, známé pod lidovým označením povinné ručení.

Povinné ručení se vztahuje na škody způsobené provozem pojištěného vozidla na zdraví či majetku třetích osob. Majitel nepojištěného vozidla musí uhradit ve správním řízení pokutu ve výši až 40 tisíc korun a jeho vozidlo bude vyřazeno z registru, pokud nebude pojištěno déle jak 14 dní.

Co kryje povinné ručení?

Pro vozidlo mohou být sjednané dva typy pojištění – povinné ručení a havarijní pojištění. První z nich je povinné, takže být sjednané musí. Druhé z nich je dobrovolné a každý se tedy může rozhodnout, zda ho sjednané, nebo ne. Pro novejší vozidla se vždy vyplatí mít oba druhy pojištění.

povinného ručení platí pojišťovna škody, které vlastník motorového vozidla způsobí provozem svého vozidla na zdraví, životě nebo majetku třetích osob. Pojištěný má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila poškozenému:

  • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
  • újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
  • ušlý zisk,
  • náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků v případě marného uplynutí lhůty nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou.

Pokud tedy vlastník pojištěného vozidla zaviní dopravní nehodu, má jistotu, že veškerou škodu zaplatí pojišťovna. Zákonem je daný limit pojistného plnění, který musí pojišťovna poškozeným zaplatit. Jedná se o nejvyšší hranici plnění pojišťovny při jedné škodné události.

Při ublížení na zdraví nebo usmrcení je limit stanoven na částku 35 milionů Kč, a to na každého poškozeného. Pro škody na věci nebo ušlém zisku je limit 35 milionů Kč, a to bez ohledu na počet poškozených.

Škoda vzniklá na vlastním vozidle se hradí z havarijního pojištění. Pokud ho člověk sjednané nemá, pak musí škodu platit z vlastní kapsy.

Porovnání povinného ručení online

Během posledních let povinné ručení značně zdražilo. Kdo hledá nejlevnější povinné ručení v Litoměřicích, měl by využít online srovnávače. Díky nim si za pár minut porovná povinné ručení od konkurenčních pojišťoven z pohodlí domova a snadno tak zjistí, která z nabídek je nejvýhodnější.

Pokud zájemce některá z nabídek osloví, může si povinné ručení rovnou sjednat. Za online sjednání povinného ručení nabízí pojišťovny většinou slevy. Člověk tak ušetří čas i peníze.

Co je třeba ke sjednání povinného ručení?

Uzavření pojistné smlouvy o povinném ručení je jednoduché. Není třeba nikam chodit, vše lze vyřídit online z pohodlí domova. Při využití srovnání povinného ručení je potřeba jenom velký technický průkaz vozidla a osobní údaje vlastníka.

Do online srovnávače povinného ručení se zadávají následující údaje o vozidle:

  • typ (osobní, užitkové, motocykl)
  • značka a modelová řada
  • motorizace
  • způsob užití (provoz, taxi, rozvoz zboží)

Pro získání přesné ceny povinného ručení se vyplní také rok výroby vozidla, věkbydliště a délka bezeškodního období (systém bonus/malus). Všechny tyto faktory totiž mají vliv na cenu povinného ručení

Pak už stačí jen některou z nabídek vybrat a povinné ručení sjednat. Veškeré doklady pak přijdou mailem.

Pár slov o Litoměřicích

Na soutoku řek Ohře a Labe leží západočeské město Litoměřice. Litoměřice byly založené již v 11. století na místě, kde původně stálo slovanské hradiště. Nyní se jedná o známé středisko ovocnářského a vinařského průmyslu.

Centrum města patří mezi památkové zóny v ČR a k nejvýznamnějším historickým památkám patří zachovalé městské hrady a radnice na náměstí.