Povinné ručení ČPP – Bezeškodní průběh

Povinné ručení je tzv. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na pozemních komunikací. Jak už název napovídá, jedná se o pojištění, které je povinné pro každé vozidlo, které je užíváno k provozu.

Výhody povinného ručení ČPP:

 • Bonus je převoditelný z jakékoliv pojišťovny.
 • Maximální výše bonusu je 50%.
 • Za každých 12 měsíců bezeškodní doby je nárok na 5 % slevu ze základní sazby.
 • Bonus lze převádět mezi fyzickou a osobou samostatně výdělečně činnou.
 • Bonus lze převést v rámci těchto kategorií vozidel: osobní a nákladní automobil do 3500 kg, motocykl, tříkolka a čtyřkolka, přívěsný vozík.
 • Za každý rok neprovozování vozidla se ze získaného bonusu odečítá doba neexistence pojištění v měsících.
 • Nezapočítává se bonus z období před 1. 1. 2000.

Za každou rozhodnou událost, tj. za každou vyplacenou pojistnou událost, se strhává odpočet 24 měsíců bezeškodní doby, který se uplatňuje vždy k datu výročního dne počátku pojištění odpovědnosti.

Jak doložit doklad o bonusu (bezeškodní průběh)

Potvrzení o bezeškodném průběhu doložte písemně na adresu pojistitele.

Speciální akce Extrabenefit  PROFI – novinka v ČR

Extrabenefit PROFI ve výši 36 měsíců je určen pro dobré řidiče, kteří předpokládají, že nezpůsobí pojistnou událost v období 3 let od data počátku smlouvy. Uzavřením povinného ručení s Extrabenefitem PROFI, získáte slevu až 15% a pokud 3 roky nenabouráte, zůstane Vám tato „sleva“ po celou dobu trvání pojištění.

Pro koho je Extrabenefit PROFI určen:

 • pouze pro nové smlouvy povinného ručení,
 • pro smlouvy sjednané na dobu neurčitou (nikoli sezónní či krátkodobá),
 • pro platby pojistného pololetní nebo roční,
 • pro všechny kategorie vozidel,
 • pro klienty, kteří nejsou zařazeni v malusové kategorii.

Dojde-li během tříletého období od vzniku smlouvy k pojistné události, pojistník se zavazuje pojistiteli vrátit slevu na pojistném za všechna pojistná období, v nichž byla sleva od počátku pojištění poskytnuta.