Povinné ručení Cheb

Povinné ručení je zákonné pojištění, které se týká majitelů motorových vozidel. Ti bez platného povinného ručení nesmí své vozidlo provozovat ani parkovat na veřejných komunikacích, jinak se vystavují riziku vysoké finanční pokuty a vymazání vozidla z registru.

Povinné ručení je odpovědnostní pojištění a vztahuje se na škody na zdraví, majetkové škody a finanční škody způsobené provozem motorového vozidla.

Platí nejen pro osobní vozidla, nýbrž také pro motorky, autobusy nebo přívěsné vozíky. Zkrátka pro všechna vozidla, které se pohybují na veřejných silnicích.

Jak sjednat povinné ručení Cheb? A jaké škody kryje?

Co kryje povinné ručení Cheb?

Účelem povinného ručení nejen Chebu je nahradit škodu na vozidle nebo újmu na zdraví vzniklou jinému účastníkovi silničního provozu. To znamená, že každý pojištěný, který způsobí havárii, má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila škodu všem poškozeným.

V rámci povinného ručení zaplatí pojišťovna za viníka dopravní nehody následující:

 • újmu na zdraví,
 • náklady na zdravotní péči, která byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
 • ušlý zisk vzniklý následkem havárie,
 • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou vozidla,
 • náklady spojené s právním zastoupením v případě prodlení pojišťovny s výplatou pojistného plnění nebo jeho neoprávněného odmítnutí či krácení.

Jak vysokou škodu je pojišťovna povinna zaplatit? Pojišťovny mají zákonem stanovené limity, které musí z povinného ručení vyplatit. Minimálním limitem je částka 35 mil Kč za každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil Kč za poškození vozidla a ušlý zisk pro všechny poškozené.

Kdy pojišťovna škodu nenahradí?

Na základě povinného ručení pojišťovna zaplatí škodu všem poškozeným. Neplatí to ovšem bez výjimky. Kdy pojišťovna škodu nezaplatí?

Existují jak výluky z pojištění dané zákonem, tak ty, které si určují samy pojišťovny. Mezi standardní zákonné výluky patří:

 • újma, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena,
 • škoda, která vznikla mezi vozidly jedné jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem a přípojným vozidlem
 • újma vzniklá při provozu vozidla během jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži
 • újma na vozidle, jehož provozem byla újma způsobena, stejně tak i na věcech přepravovaných tímto vozidlem
 • škoda vzniklá při střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby
 • škoda, jíž je pojištěný povinen nahradit svému manželu nebo osobám, které s pojištěným žijí v jedné domácnosti,
 • škoda vzniklá manipulací s nákladem stojícího vozidla
 • újma způsobená provozem vozidla při teroristické či válečné události

Pojišťovna také nezaplatí škodu, pokud k zavinění došlo úmyslně, byla prokázána přítomnost alkoholu v krvi řidiče nebo auto nesplňovalo technické požadavky.

Dále může mít každá pojišťovna své vlastní výluky z povinného ručení, proto je potřeba si přečíst smluvní podmínky.

ePojistka.cz ušetří peníze i čas

Povinné ručení nabízí všechny české pojišťovny. Jejich nabídky se liší v ceně pojištění, rozsahem, výší pojistných limitů i nabídkou doplňkových připojištění. Aby si člověk nevybral chybně, může si porovnat povinné ručení na ePojistka.cz, kde nejvýhodnější povinné ručení kompletně vyřídí za pár minut.

Do online srovnávače povinného ručení zadá zájemce tyto údaje o vozidle:

 • typ (osobní, užitkové, motocykl)
 • užití (běžný provoz, taxi, rozvoz zboží)
 • motorizace
 • značka
 • modelová řada

Dále vyplní rok výroby vozidla, věkbydliště a délku bezeškodního období. To jsou faktory, které rovněž ovlivňují cenu povinného ručení.

Následně se objeví porovnání povinného ručení od všech pojišťoven. Pak už stačí vybrat nejvýhodnější povinné ručení a rovnou ho sjednat online.

Pár slov o Chebu

V západních Čechách leží na březích řeky Ohře známé město Cheb, v jehož okolí se nachází turisticky atraktivní přírodní parky Český les a Smrčiny.

Město Cheb vzniklo pravděpodobně na přelomu 10. a 11. století a je známé především díky vraždě Albrechta z Valdštejna v Pachelbelově domě. V Chebu se také nachází historický hrad.