Povinné ručení AXA

Povinné ručení je všeobecně používaný název pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorového vozidla. Právě z povinného ručení jsou hrazené veškeré škody, které vlastník při provozu vozidla způsobí třetím osobám na jejich majetku, zdraví či dokonce životě.

Mezi pojistitele, které povinné ručení nabízí na českém trhu, patří také AXA pojišťovna. Ta poskytuje povinné ručení všem vozidlům do 3,5 tun a s maximálním počtem devíti sedadel, dále pak pojišťuje přívěsné vozíky za osobní vozidla s maximální hmotností do 750 kg (mohou být i obytné vozíky). Povinné ručení AXA není určené pro nákladní vozidla a jiná vozidla nad 3,5 tuny.

Základní rozsah pojištění a doplňková připojištění

Povinné ručení AXA kryje veškeré škody, které vznikly ublížením na zdraví či usmrcením, na majetku poškozených osob včetně účelně vynaložených nákladů v souvislosti s právním zastoupením a také ušlý zisk.

Základní nabídku je možné rozšířit o doplňková připojištění. Mezi ta patří zejména úrazové připojištění řidiče i dalších členů posádky, připojištění všech skel, připojištění zavazadel pro případ ztráty, poškození, zničení či krádeže, připojištění náhradního vozidla, živelní připojištění, připojištění střetu se zvěří a připojištění rozšířených asistenčních služeb. Samostatně si lze uzavřít také právní asistenci a poradenství.