Povinné ručení AXA

AXA byla silnou pojišťovací společností nejen v oblasti povinného ručení. V dnešní době však již tato společnost nefunguje. Došlo totiž k jejímu převzetí společností UNIQA. Jak tedy sjednat povinné ručení?

Povinné ručení je všeobecně používaný název pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorového vozidla. Právě z povinného ručení jsou hrazené veškeré škody, které vlastník při provozu vozidla způsobí třetím osobám na jejich majetku, zdraví či dokonce životě.

Mezi pojistitele, kteří povinné ručení nabízeli na českém trhu, patřila také AXA pojišťovna. Dne 31. 8. 2021 však došlo ke sloučení společností UNIQA pojišťovna, a.s., AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s.

Došlo tedy ke sloučení několika pojišťoven pod jednu značku, kdy UNIQA začala spravovat smlouvy od AXA. Na konci roku 2021 se sjednotily produktové a servisní nabídky a formálně bylo ukončeno působení pojišťovny AXA na českém, slovenském a polském trhu.

Nabídka pojišťovny UNIQA

V současné době UNIQA nabízí tyto produkty:

  • Povinné ručení – v rámci povinného ručení hradí UNIQA škody na majetku a zdraví až do výše vybraného limitu
  • Havarijní pojištění – havarijní pojištění UNIQA pomůže při dopravní nehodě, při které dojde ke škodě na vlastním autě či motocyklu. Také při škodách způsobených přírodní živly, vandaly a zvěří.
  • Pojištění domácnosti nabízí pojištění vnitřního vybavení domu nebo bytu. Vyplaceny jsou peníze na znovupořízení majetku zapříčiněné živelnými katastrofami, výbuchem, požárem, krádežemi či vandalismem.
  • Pojištění nemovitosti se vztahuje na byty v osobním nebo družstevním vlastnictví, rodinné a rekreační domy i přilehlé stavby, jako jsou garáže, bazény, zahradní domky, skleníky, oplocení atd.
  • Životní pojištění – chrání v případě události s dlouhodobým finančním dopadem. Těmi jsou náhlá smrt nebo úraz s trvalými následky. Jedná se i o události s dočasným finančním vlivem, které znamenají významný zásah do dosavadního životního standardu např. dlouhodobější pracovní neschopnost.
  • Úrazové pojištění – díky úrazovému pojištění se lze snadněji vypořádat s úrazem.

Povinné ručení a další typy pojištění si lze sjednat online s okamžitou platností z pohodlí svého domova a do 5 minut dorazí do e-mailu všechny potřebné dokumenty.