Povinné ručení AXA – Připojištění

AXA pojišťovna vstoupila na český trh v roce 1998. Během několika let AXA expandovala do celé Evropy. Jedná se o specialisty na cestoní pojištění a B2B služby pro firmy na evropských i světových trzích, ale nabízí i celou řadu dalších produkzů, jako je povinné ručení.

 Axa pojišťovna nabízí svým klientům široké spektrum možností připojištění k povinnému ručení.

  • Pojištění skel (včetně zadního a bočních skel)
  • Pojištění úrazu dopravovaných osob  
  • Pojištění zavazadel
  • Pojištění právní asistence Komfort s limitem 100 000 Kč

Pojištění skel (včetně zadního a bočních skel)

Cena 800,- Kč / ročně.

Obsahuje:

poškození, zničení, krádež všech skel jakoukoli náhodnou situací, ke které došlo samostatně, tj. bez škody na dalších částech vozidla.

Limit krytí:

40.000,- Kč

Spoluúčast:

20% z pojistného plnění, min. 1.000,-.

Pojištění úrazu dopravovaných osob  

Cena 600,- (do 6 sedadel) / ročně.
Cena 1000,- (7-9 sedadel) / ročně.  

Připojištění nabízí eliminaci důsledků úrazů (smrt, trvalá invalidita) přepravovaných osob v daném pojištěném motorovém vozidle. Pojištění se týká jak řidiče vozidla, tak i osob dopravovanými v pojištěném vozu. Pojistná částka je poskytována za každou osobu přepravovanou ve vozidle.

Smrt následkem úrazu

100.000,-Kč

Trvalé následky úrazu

200.000,- Kč

 

Pojištění zavazadel

Cena 600,-Kč / ročně.

Obsahuje:

poškození, zničení nebo ztrátu při dopravní nehodě, krádeže vloupáním, loupežná přepadení zavazadel kufru, zničení v důsledku živelné události.

Limit krytí:

max. 30.000,- Kč na jednu pojistnou událost s dalším omezením max. 15.000,- Kč za krádež ze střešního kufru.

Spoluúčast:

bez spoluúčasti (0%), při krádeži ze střešního kufru 5 000 Kč.

 

Pojištění právní asistence Komfort

Cena 600,- Kč/ ročně (50% sleva pro klienty, kteří mají u AXA uzavřené povinné ručení).

Toto připojištění rozšiřuje základní rozsah právní asistence AXA Auto o následující pojistná rizika–spory související:

  • s kontrolou motorového vozidla (STK),
  • s jinými závazkovými vztahy týkajícími se motorového vozidla,
  • s užíváním parkovacího místa nebo garáže,
  • s trestním nebo správním právem.

Připojištění právní asistence „KOMFORT“

Česká republika

zahraničí

Roční limit pojistného plnění

100 000 Kč

100 000 Kč

Přestupkové nebo trestní řízení po dopravní nehodě vozidla

ANO

ANO

Spory s opravnou vozidla, spory související s STK

ANO

ANO

Spory související s garáží nebo parkovacím místem vozidla

ANO

ANO