Pojistka na blbost – Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání Hasičské pojišťovny

Pojistka na blbost je nový způsob, jak se vyhnout nechtěným důsledkům našich špatných rozhodnutí. Když už je něco uděláno, nelze to vrátit zpět. To je důvod, proč je nyní dostupná pojistka na blbost. Na co vše se může pojistka na blbost využít?

Pojišťovací společnosti nabízejí různé typy pojistek na blbost. Tyto pojistky se mohou pohybovat od obyčejných pojištění, jako je pojištění nákupu, až po pojištění speciálních situací, jako je pojištění zaměstnanců.

Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu, kterou způsobí zaměstnanec zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, tedy škodu, za kterou odpovídá podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného tuzemského předpisu.

Výše zaměstnavatelem požadované náhrady škody může dosáhnout až 4,5 průměrného měsíčního platu:

  • na zdraví, usmrcení
  • na věci jejím poškozením nebo zničením
  • ve formě finanční škody

ROZSAH POJISTNÉ OCHRANY

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání ve 2 variantách

  • bez řízení dopravního prostředku zaměstnavatele
  • s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele (služební automobil, vysokozdvižný vozík apod.)

Varianta „s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele“ se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zaměstnavateli v souvislosti s řízením jeho dopravního prostředku.

  • 10 %  minimálně 1000 Kč
  • 20 %  minimálně 2000 Kč

 Spoluúčast je vyčíslení částky (přesně definované nebo poměrové v procentech), kterou se na pojistném plnění podílí pojištěný  tj. je to částka, o níž je pojistné plnění ze strany pojišťovny sníženo.