Pojištění domácích zvířat Slavia

Slavia pojišťovna uvedla produkt pojištění domácích mazlíčků na trh v roce 2008 pod názvem „Pejsek a kočička“ a oslovila tím mnoho majitelů psů a koček , jelikož nabízí velmi klientky příznivé pojištění. 

Připravili jsme pro Vás kompletní popis produktu se všemi detaily a podmínkami pojištění domácích zvířat. Věříme, že tento produkt bude pro Vašeho mazlíčka to pravé.  

Nabídka Slavia pojišťovny pro Vašeho domácího mazlíčka “ Pejsek a kočička“

Majitel zvířete si může vybrat z následujících pojištění:

 • pojištění veterinární péče ( Pes s PP i kříženec, kočka s PP i bez PP )
 • pojištění uhynutí nebo utracení ( Pes s PP i kříženec, kočka jen s PP )

Toto pojištění je určeno jak pro psy s papíry, tak i bez papíru a pro kočky pouze s papírama.

 Podmínky a kritéria pro pojištění domácích zvířat (nutné znát pro sjednání pojištění

 • hmotnost, bez/s PP, čip/tetování, rasa  

Pojištění veterinární péče

 • pojištění lze sjednat samostatně
 • pojištění lze sjednat pro zvíře, které je zdravé, dosáhlo minimálního vstupního věku a absolvovalo řádná očkování, která jsou poznamenaná v očkovacím průkazu.
 • předmětem pojištěni jsou náklady veterinární léčby pojištěného zvířete v rozsahu daném variantou, pro kterou bylo pojištění sjednáno.
 • pojistným nebezpečím je vznik úrazu nebo neočekávaného akutního onemocnění zvířete vyžadující nezbytné veterinární ošetření.
 • územní platnost pojištění je Česká republika 

  Podmínky pro uzavření pojištění veterinární péče:

 • označení čipem nebo tetováním (v případě tetování povinnost označit psa mikročipem do příštího očkování), pojišťovna hradí 50% nákladů na očipování psa 
 • platný pas zvířete v zájmovém chovu 
 • vyplněný dotazník s potvrzením veterinárního lékaře, že pes je zdravý (potvrzení lékaře nesmí být starší 3 dnů) 
 • pes a kočka musí být v imunitě proti nemocem

Limity a rozsah plnění v pojištění veterinární péče

Slavia pojišťovna nabízí výběr ze 3 limitů pojistného krytí, ze kterých si klient může vybrat pro svého psa nebo kočku.

Veterinární péče hradí:

 • náklady veterinární léčby pojištěného zvířete v rozsahu daném variantou, pro kterou bylo pojištění sjednáno.
 • náklady veterinární léčby pojištěného zvířete vzniklé neočekávaným úrazem nebo neočekávaného akutního onemocnění zvířete vyžadujícínezbytné veterinární ošetření např.: chronického onemocnění, resp. Událost nastalá poté, co průběh určitého onemocnění bylo možno označit za chronický;
 • preventivních a kosmetických zákroků
 • parazitózy
 • zmetání

 Pojištění uhynutí (připojištění )  

 • nelze sjednat samostatně, pouze v kombinaci s veterinární péčí
 • pojištění úhynu je doplňkovým pojištěním k základnímu pojištění veterinární péče zvířete
 • předmětem pojištění je škoda vzniklá úhynem nebo nutným utracením pojištěného zvířete
 • pojistitel poskytne pojistné plnění maximálně do výše trojnásobku ročního limitu pro léčbu nemoci v pojištění veterinární péče
 • územní platnost pojištění je Česká republika

Pojištění úhynu je určeno pro:

 • zdravé a řádně očkované psy (čistokrevné i křížence)
 • zdravé kočky jen čistokrevné jedince s posudkem soudního znalce 

Limity a rozsah plnění v pojištění úhynu

 • klient si stanovuje výši pojistné částky sám, výše musí odpovídat skutečné majetkové hodnotě zvířete
 • pojistná částka nesmí přesáhnout hodnotu stanovenou ve znaleckém posudku, pokud je k dispozici
 • pojistná částka zvířete musí odpovídat skutečné majetkové hodnotě zvířete, tj. do 90.000,- Kč
 • hodnota pojistného plnění je maximálně 3násobek výše limitu veterinární péče u léčby nemoci 

U pojištění veterinární péče ( léčbě nemoci ) jste si vybrali 2. limit pro případ pojištění úhynu je možné zadat max. pojistnou částku 60 000 Kč tj. 3násobek.

Pojištění úhynu hradí:

 • škodu vzniklou úhynem nebo nutným utracením pojištěného zvířete
 • škodní události v pojištění úhynu je úhyn nebo nutné utracení pojištěného zvířete v přímém důsledku některého z pojistných nebezpečí.

 Pojistným nebezpečím je:

 • nákaza, infekční nemoc, neinfekční získaná nemoc
 • úraz, operace, porodní škoda
 • akutní otrava exogenními jedovatými laťkami přijatými do organizmu z vnějšího prostředí, prokázaná vyšetřením ve státním veterinárním ústavu; za otravu se nepovažují kumulace toxických látek v těle pojištěného zvířete, autointoxikace organizmu a chronické otravy 

Závěrečné shrnutí 

Nabízí především klid pro majitele domácího mazlíčka, který může nepředvídatelně potřebovat veterinární péči, a právě toto pojištění bude oporou v případě, že se objeví i vážnější onemocnění, které bude vyžadovat vyšší finanční nároky na léčbu. 

I pojištění zvířat nabízí více pojišťoven, je proto dobré si porovnat různé nabídky a vybrat si tu nejvhodnější. Zajímavým pojištěním domácího mazlíčka nabízí i Generali.